2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Kaj je asertivnost?

Kaj je asertivnost? Kaj pomeni biti asertiven?

Ko govorimo o asertivnosti gre za to, da se oseba lahko samozavestno izrazi, ne da bi se morala zateči k pasivnemu, agresivnemu ali manipulativnemu vedenju.

Asertivnost vključuje tudi večje samozavedanje. Zahteva poslušanje in odzivanje na potrebe drugih, ne da bi zanemarjali lastne interese ali ogrožali svoja načela.

Gre za izboljšanje vaših medosebnih veščin. Učinkovitejše boste komunicirali in obvladovali stres. Prav tako gre za boljše obvladovanje problematičnih ljudi in situacij.

Gre tudi za izbiro. Sposobnost samozavestno izraziti svoje potrebe, mnenja ali občutke, ne da bi dominirali, izkoriščali ali se prisilili v svoje želje.

asertivnost

Učinkovita komunikacija je asertivna komunikacija

Asertivnost govori o učinkoviti komunikaciji. To ne pomeni samo izbire pravih besed, ki jih izgovorite v dani situaciji. Ton glasu, intonacija, glasnost, izraz obraza-mimika, kretnja-gestika in govorica telesa. Vse omenjeno ima pomembno vlogo v sporočilu, ki ga pošiljate drugi osebi. Seveda če se vsi deli sporočila ne ujemajo, boste poslali zmedeno, nejasno

Učinkovite in asertivne komunikacije se lahko naučite na skupinskem ali osebnem treningu asertivnosti.