Cenik


Cenik psihoterapevtskih storitev

Psihoterapevtske storitve so samoplačniške.

Svetovalni pogovor ali terapija traja 50 minut. Na srečanje pridite le nekaj minut prej.

Način plačevanja

Na podlagi dogovora z vami vam pošljemo podatke za plačilo v e-obliki. Dogovorjeni znesek plačate na naš TRR, na terapiji ali uvodnem srečanju dobite račun.

Vse terapevtske/svetovalne ure se plačujejo vnaprej (vsaj za eno uro.) Za predplačilo šestih terapevtskih ur dobite 10% popust.

V okviru razpoložljivih kapacitet smo se odločili, da socialno šibkejšim ljudem pomagamo tudi z nižjim plačilom terapije.

Odpoved termina

V primeru, da dogovorjeni termin odpoveste, morate to storiti vsaj 48 ur pred dogovorjenim terminom, sicer se terapevtska ura plača.

Cenik storitev

Uvodno srečanje*
posamezniki, pari, družine
30,00€
*Uvodno srečanje se šteje v primeru, ko vstopite v terapevtski proces. Drugače se ura obračuna kot enkratno svetovanje.
Partnerska terapija
pari
50,00€
Individualna terapija
posamezniki
50,00€
Družinska terapija
družina
50,00€
Enkratno svetovanje
posamezniki, pari, družine
50,00€
Pro bono (simbolični prispevek).**10,00€
**V okviru razpoložljivih kapacitet.
Cenik je veljaven od 01. 01. 2019.