2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Partnerska-zakonska terapija

Komu je namenjena partnerska-zakonska terapija?

Partnerska-zakonska terapija je namenjena je parom ali zakoncem, ki se srečujejo s težavami v partnerskem-zakonskem odnosu, kot so:

 • nerazumevanje,
 • prepiri in konflikti,
 • odtujenost,
 • nezvestoba,
 • ljubosumje,
 • nerazumevanje,
 • je prisotno nasilje,…
 • je prisotna zloraba, čustvena, materialna ali spolna,
 • se v vajin odnos »vtikajo« starši
partnerska-zakonska terapija

Ljudje, ki imajo zdrav in trden partnerski odnos so bolj srečni in zadovoljni, nase in na svet gledajo bolj pozitivno ter v izzivih, ki jih prinaša življenje  doživljajo manj stresa, tako vsaj pravijo raziskave, še posebej tiste, ki so trajale skozi vse obdobje partnerstva. Vendar dobri odnosi niso nekaj samoumevnega. Dobri odnosi zahtevajo svoj čas in pripravljenost vlagati vanje. Za dobre odnose je treba delati tudi na spoznavanju sebe in partnerja, spoznavanju različne različnih dimenzij odnosa in pripravljenost na spremembe.

V  varnem terapevtskem okolju se začne proces, ki omogoča boljše sprejemanje sebe in drugega, ter tudi boljše in globlje spoznavanje sebe in drugega. Uči se konstruktivne komunikacije in sodelovanja ter prepoznavanju čustvene dinamike v odnosu. Odnos se gradi na iskrenosti, spoštovanju in zaupanju. Uporabljamo tudi teoretska izhodišča in orodja iz teorije zavedanja odnosov.

Naložba v dobre partnerske-zakonske odnose

Odnosi so dobra naložba, saj nam na nam na dolgi rok veliko prinašajo. S pomočjo partnerske-zakonske terapije se lahko v odnosu vzpostavi vzdušje zaupanja, varnosti, odprtosti. Prav tako se ustavri prostor inmožnost za spremembe.

Kako poteka partnerska-zakonska terapija?

Partnerska-zakonska poteka podobno kot individualna psihoterapija s poudarkom na odnosu med partnerjema ali zakoncema.

Pri partnerski-zakonski terapiji se z uporabo različnih tehnik in vaj omogoči, da partnerja-zakonca zgradita kakovostnejši odnos. Kakovostnejši odnos temelji na poslušanju drug drugega, razumevanju in spoznavanju sebe in partnerja-zakonca. Vključuje sprejemanje in spreminjanje, sprejemanje dobrih in tudi slabih lastnosti.

Seveda se v odnose prinese tudi »doto« iz katere se potem jemlje. V tej skrinji zakladov pa niso vedno samo dobre in koristne stvari, ampak tudi nerazrešene travme in vzorci, ki so bili za naše prednike funkcionalni za obstoječi odnos pa niso. To so lahko spomini, slike in doživetja iz otroštva, ki niso bili razrešeni na primeren način ali pa sploh niso bili razrešeni in sedaj, ko smo odrasli otežujejo  polno in kakovostno življenje in odnose.

Terapevtski model

Delamo po modelu relacijsko družinske terapije. Odkrivamo vplive zgodnjih odnosov, ki so oblikovali in vplivali na razvoj posameznika, da je danes tako kot je. Uporabljamo pa tudi druge metode kot je teorija zavedanja odnosov in njena orodja SDI, po presoji terapevta, če se zdijo bolj primerne za reševanje stiske.

Terapevtski proces partnerjema-zakoncema pomaga:

 • bolje spoznati in razumeti sebe in partnerja,
 • razumeti vzorce delovanja in zapletov,
 • pri zavedanju odnosa in lastnega prispevka zanj,
 • konstruktivno reševati konflikte,
 • pri izražanju lastnih potreb in (u)slišanju partnerjevih potreb,
 • pri razumevanju medsebojn različnosti,
 • krepiti skupna področja,
 • vzpostaviti varno navezanost v odnosu,
 •  pri okrevanju po aferi, čustveni zavrženosti, …

Najprej svetovalni razgovor

terapevtom se najprej dogovorite za termin svetovalnega razgovora, ki traja 50 minut. Na podlagi tega se odločite za vključitev v terapevtski proces. 

Terapevtski proces

V  partnersko-zakonsko terapijo se vključita oba partnerja-zakonca. To je za reševanje težav v odnosu nujno, saj le tako drug drugemu ponudita možnost in priložnost za spremembo. Partnerja skušata spregovoriti o težavah, ki jih doživljata drug z drugim. V terapevtskem procesu sčasoma razvijeta nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Vsak lahko dela tako na sebi kot na odnosu. Terapevtski proces omogoča boljše  razumevanje sebe in drugega,   boljše razumevanje dinamike in napetosti, do katerih prihaja v odnosu ter odpira možnosti  za boljši odnos.

Terapevtski proces po navadi traja 12 srečanj (tri mesece, 1 uro na teden). Trije meseci so okvirni priporočeni čas, v katerem se po naših izkušnjah že pojavi terapevtska sprememba. 

Terapevtski proces je lahko krajši ali daljši, kar je odvisno od več dejavnikov: narave težav, želje posameznika/para/družine …

Partnerska-zakonska terapija in zaupnost

Vse informacije, pridobljene na srečanjih, so tajne in se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in GDPR.

Vsebine pogovorov v psihoterapiji so strogo zaupne, tudi po tem, ko klient zaključi obravnavo. V nekaterih primerih pa smo terapevti dolžni prelomiti to zaobljubo. K temu nas zavezuje zakon. To je v primerih:

 • če je bilo izvršeno ali bo izvršeno kriminalno dejanje;
 • če je ogrožen otrok ali
 • če obstaja dejanska nevarnost, da bi bil klient sebi ali komu drugemu (življenjsko) nevaren.

Kako se vključiti v terapijo?

S klikom na gumb se vam odpre prijavni obrazec v katerem se prijavite na svetovalni razgovor in obvestili vas bomo o nadaljnem poteku.

>>Želim se prijaviti<<