2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Svetovanje

Svetovanje
svetovanje-zavod amo
Svetovanje

Svetovanje

Večina ljudi se vsaj nekajkrat v življenju znajde v položaju, ko potrebuje pomoč. V veliko primerih je posamezniku dovolj pogovor, v katerem dobi primeren nasvet ali zgolj informacijo, ki mu pomaga rešiti nastali položaj. Vendar je današnje življenje zapleteno in lahko ljudem povzroča tudi veliko težav, v katerih se prepleta več vzročnih dejavnikov, ki jih človek težko reši le z enostavno informacijo ali nasvetom.

S svetovanjem pomagamo posamezniku pri njegovem nadaljnjem napredku, osebni rasti in razvoju. Je proces, ki posameznika spremlja v življenju in pri spreminjanju življenjskih razmer. Pri uspešnem svetovanju posameznik spozna izvor in pomen svojega življenja.

Nudimo vam naslednja svetovanja:

Svetovanja so lahko individualna ali skupinska.