2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Z orodjem SDI do učinkovitejših odnosov v paru, zakonu ali v družini

Orodje SDI je primerno tudi za pare, zakonce in družine

Par ali družina tvorijo sistem v katerem obstajajo in nastajajo dobri, pa tudi konfliktni odnosi. Kadar v odnosih vse poteka brez težav, navadno ne iščemo rešitve, toda, ko se znajdemo v konfliktu, je velikokrat težko reševati lastno kožo, kaj šele odnos.

SDI je orodje, ki parom in družini pomaga razvijati sposobnosti, ki jih potrebujejo za vzpostavljanje učinkovitejših odnosov.

Odnose nato pomaga ohranjati vendar ne le takrat kadar vse poteka brez težav, temveč tudi takrat, ko se znajdejo v konfliktu.

Orodje SDI raziskuje vrednote, ki posameznika motivirajo in predstavljajo osnovo za to, kako posameznik v različnih situacijah ravna in se počuti.

Izkazalo se je, da je orodje SDI lahko dragoceno orodje za to, da se člani družine ali pari seznanijo z različnimi oblikami komuniciranja, izgradnjo odnosov in konflikti.

Orodje SDI je primerno za boljše razumevanje in izboljšanje odnosov v paru,  družini in tudi družinskem podjetju, kar so potrdili uporabniki, ki so ga uporabljli v vsakdanjem življenju.

Uporaba orodja SDI v paru ali družini uspešno zmanjšuje število konfliktov in krepi medsebojno spoštovanje in odkriva možnosti dopolnjevanja v odnosih.

Izkušnja z  orodjem SDI  v družini

Družine, ki so uporabile orodje SDI in dobile rezultate, so jih ti postavili v nevtralno območje. Prav tako so z Orodjem SDI dobili “jezik” za pogovor,  ki jim je pomagal izraziti svoje občutke in preprečil konflikt. Na primer, posamezniki s posebno kratko puščico so razumeli, zakaj so bili v življenju razočarani, ko so bili v konfliktu  in  so  bili neopaženi.

“Trenutno sem na koncu moje puščice!”

Spodbujeni so bili, da uporabljajo SDI in da razvijejo nekakšen “družinski kodni jezik“, da bi drugim družinskim članom sporočili svoje konfliktno stanje: “Trenutno sem na koncu moje puščice!“.

 

 

Drug prispevek SDI k družinskemu razumevanju dinamike je bila ideja o barvni ali motivacijski vrednosti, ki je sistematično manjkala v družini.

Ta manjkajoča motivacija pomaga družini v svojih odnosih s tistimi ne-družinskimi člani, pa tudi opozarja na morebitne napake v komunikacijah ali odločitvah itd., ki jih lahko povzroči, ker nihče v družini nima tendence, da upošteva te vrednote.

Orodje SDI ne sodi ljudi, ne vrednoti „pravilnih“ in „nepravilnih“ odgovorov, temveč raziskuje vrednote, ki posameznika motivirajo in predstavljajo osnovo za to, kako posameznik v različnih situacijah ravna in se počuti.

Poudarja človekove vrline pri odnosih z drugimi in predlaga, kako lahko te vrline uporabijo, da bodo odnose izboljšali.

Orodje SDI je edinstveno, saj oceni vrednote, ki posameznika motivirajo in poišče razloge za posamezno vedenje.

SDI ne proučuje, „katero“ vedenje človek uporablja, temveč skuša ugotoviti, „zakaj“ je posameznik izbral določeno vedenje.

Udeležence spodbuja, da zavestno izbirajo vedenje in tako vplivajo na druge ter rešujejo ali preprečijo konflikte in tako povečajo učinkovitost tima in organizacije.

Želiva/mo se prijaviti na celodnevno delavnico Z orodjem SDI do učinkovitejših odnosov v paru, zakonu ali v družini.