2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Sistem motivacijskih vrednot

Človekoljuben–skrben (MODER)
Skrbi za zaščito, razvoj in dobrobit drugih tako, da jim pomaga, pomembna pa sta mu tudi organizacija in viri usmerjanja.
Asertiven–usmerjevalen (RDEČ)
Skrbi za to, da so naloge opravljene, tako, da sprejema izzive in dosega rezultate.
Analitičen–avtonomen (ZELENA)
Skrbi za dobro premišljeno reševanje težav, red in individualizem ter se zanaša na lastno
racionalno uporabo virov.
Prilagodljiv–povezovalen (HUB)
Skrbi za prilagodljivost in potrebe skupine, vidi splošno sliko in dela v skladu s trenutnimi potrebami.
Asertiven–skrben (RDEČ–MODER)
Skrbi za zaščito, razvoj in dobrobit drugih tako, da poskuša pripeljati naloge do konca in vodi ljudi na obziren način.
Premišljen–tekmovalen (RDEČ–ZELEN)
Skrbi za premišljeno asertivnost, pravičnost, razumno vodenje, red in poštenost pri tekmovanju.
Previden–podpira druge (MODER–ZELEN)
Skrbi za razvoj, potrditev in samozadostnost tako pri sebi kot pri drugih ter za premišljeno podporo, enakopravnosti in kakovost procesov za doseganje skupnih prizadevanj.