2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Psihoterapija

psihoterapija

Kaj je psihoterapija?


Psihoterapija

Psihoterapija je zdravljenje s pogovorom. Psihoterapevt pomaga klientu, da ozavesti skrite vzroke težav in jih postopno odpravi. Klient v pogovoru in odnosu do psihoterapevta spoznava lastno duševnost, vzroke za svoja čustvovanja, razmišljanja in dejanja.

Psihoterapija je proces in hkrati tudi odnos. Terapija je proces, saj spremembe svoj zahtevajo čas. Prav tako je psihoterapija odnos, pravzaprav za uspešen psihoterapevtski proces naj bi bil to varen prostor, kjer klient lahko popolnoma zaupa terapevtu.  Med psihoterapijo se med terapevtom in klientom vzpostavi varen odnos. 

Psihoterapija je postala samostojna znanstveno-strokovna disciplina. Ukvarja se z zdravljenjem duševnih težav oziroma motenj in pri tem uporablja psihološke metode.

Psihoterapevt težave rešuje z različnimi psihoterapevtskimi pristopi ali metodami in je ustrezno usposobljen ter kvalificiran strokovnjak. Psihoterapevt ne predpisuje zdravil to lahko naredi psihiater, ki je tudi zdravnik,

Psihoterapevt je usposobljen, da klientu pomaga začutiti svoja čustva in jih primerno izrazi. Prav tako pomaga klientu spreminjati manj funkcionalna vedenja, reševati težave ali ga nauči, kako obvladati čustva kot so stres, tesnoba, žalovanje, strah, žalost in druga.

Psihoterapija ni svetovanje.

Psihoterapevt ne deli nasvetov, kaj naj počnemo in na kakšen način.

psihoterapija
Zakaj na psihoterapijo?

Zakaj na psihoterapijo?

Pomembne odločitve terjajo od posameznika razumen odgovor in verjetno se marsikdo od vas sprašuje, zakaj bi šel na psihoterapijo, kaj se bo tam dogajalo in kako zgleda psihoterapevtski proces. Spodaj lahko najdete nekaj razlogov, gotovo pa ima vsak svojega.


psihoterapija2

Pomoč pri reševanju težav v medsebojnih odnosih

Težava je postala tako velika, da se sami z njo ne zmorete več učinkovito spoprijeti. Začela vas je ovirati pri normalnem funkcioniranju v življenju.

Nehali ste uživati v stvareh, ki so vas včasih veselile? V službi so se pojavile težave.  Pogosto posegate po alkoholu ali drogi, bi se bolje počutili. Odnosi z drugimi ljudmi so težavni. Izogibate se socialnim stikom. Želite si bolje razumeti samega sebe.


psihoterapija3

Podpora ob težkih življenjskih izkušnjah, traumah in spremembah

Osebne stiske, izguba smisla, trpljenje, nemoč… Zgodila se vam je travmatična izkušnja. Zgubili  ste pomembno osebo ali stvar. Pogosto doživljate intenzivna čustva,


psihoterapija4

Težave v zakonski zvezi, stiske pri vzgoji in starševstvu


Kot zakonca(partnerja) se vrtita v začaranem krogu prepirov, medsebojnega obtoževanja, kar pripelje do globokega razočaranja nad partnerjem in nad kakovostjo partnerskega odnosa.

Imate težave z odraščajočimi otroki, odhod otrok od doma,…

Psihoterapevtski model

Naše terapevtsko delo poteka po modelu relacijske družinske terapije (RDT) ali logoterapije ter vključuje najsodobnejša spoznanja s področja teorij navezanosti in nevroznanosti.

Kakšne vrste terapij izvajamo?

individualna terapija

partnerska terapija

družinska terapija

terapija z otroki in mladostniki

-logoterapija

-terapija z umetnostjo