2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Zavedanje odnosov

 

Teorija zavedanja odnosov

Teorija zavedanja odnosov je bistvo orodja SDI. Gre za motivacijsko tipologijo, s katero lahko zelo pravilno določimo motivacijo, ki se skriva za določenimi vrstami obnašanja. Avtor teorije zavedanja odnosov(Relationship Awareness Theory)  in orodja SDI je Dr. Elias H. Porter.

 

Sama teorija temelji na štirih preprostih, vendar podrobno razdelanih predpostavkah:

  1. Podlaga za obnašanje je motivacija, s katero dosegamo ali ohranjamo občutek lastne vrednosti.
  2. Motivacija se s konfliktom spreminja.
  3. Preveč ali napačno izražene vrline lahko nekateri razumejo kot slabosti.
  4. Osebni filtri vplivajo na zaznavanje lastne osebnosti in zaznavanje drugih.

 

Zavedanje odnosov temelji na motivaciji v dveh različnih situacijah:

  1. kadar vse poteka brez težav in
  2. kadar se znajdemo v konfliktu

 

Motivacija so razlogi za vedenje. Vedenje so stvari, ki jih ljudje delamo in govorimo.

 

Dr. Elias H. Porter
Dr. Elias H. Porter
Teorijo zavedanja odnosov, njena psihometrična orodja in druge vire, ki so zasnova ni na njeni podlagi, je razvil psiholog, klinični terapevt, predavatelj in avtor strokovne literature dr. Elias H. Porter, ki je bil študent in sodelavec dr. Carla Rodgersa, vodilnega psihologa in avtorja psihološke literature. Nanj so vplivali tudi Sigmund Freud in Erich Fromm.
Rodil se je  1. januarja 1914 v  Oregonu, ZDA in umrl  13. decembra 1987, Pacific Palisades, Los Angeles, Kalifornija, ZDA. Je avtor del Introduction to Therapeutic Counseling in Manpower Development.

 

 

Dr. Elias H. Porter avtor teorije zavedanja odnosov(Relationship Awareness Theory)  in orodja SDI