2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Genogram

Genogram

Genogram

Slika pove več kot besede

Genogram
Genogram – slika pove več kot besede

Kaj je Genogram?

Genogram je po strukturi podoben družinskemu drevesu, vendar ima drugačen namen.

Bistvena razlika med genogramom in družinskim drevesom je, da genogram vključuje informacije o razmerjih in interakcijah med družinskimi člani, medtem ko družinsko drevo prikazuje le rod.

Genogram je kot družinsko drevo z več podrobnostmi o tem, kako družinski člani med seboj komunicirajo. Na primer, družinsko drevo nam lahko pokaže, da sta “Marija in Jože poročena”, medtem nam genogram lahko povel, da sta “Marija in Jože poročena, vendar sta čustveno oddaljena drug od drugega”. Kadar genogram vsebuje informacije o več generacijah postane najbolj dragocen.

Družinski vzorci, ki jih je običajno težko razvozlati, se z risanjem genograma hitreje opazijo. Na primer, v zgodovini družine ste opazili trend zakonskih težav (ločitve ali varanje, alkohol,…), z genogramom se lahko odkrije tudi vzorec ravnodušja in jeze, ki je temelj teh zakonskih težav.

Genogram-Jožef in njegovi bratje
Genogram Jakobovih sinov

Uporaba Genogramov pri psihoterapiji

Genogrami se naravno ujamejo z delom družinskega terapevta, pa tudi pri drugih obravanavah klientov. Terapevt si z genogram v terapevtskem procesu pomaga pri oceni ali prepoznavanju problematičnih vzorcev in odnosov, ki se v posmezni družini pojavljajo in ponavljajo iz generacije v generacijo.

Z genogramom si pridobimo veliko informacij o klientu in njegovi družini (ime, spol, datum rojstva in datum smrti vsakega posameznika, izobrazbo, poklic), o pomembnih in prelomnih življenjskih dogodkih, o družinski anamnezi duševnih bolezni, alkoholu, nasilju, ločitvah, zasvojenostih, depresiji, drugih bolezni, odkrijemo zlorabljajoča vedenja, družinske konstelacije, odcepitve od družine

Med družinsko terapijo lahko genogram uporabimo kot način za merjenje napredka. Dokončanje genograma na različnih točkah obravnave lahko pomaga terapevtu in njegovim strankam videti, kdaj in kje so se izboljšale povezave.

Ustvarjanje genograma ni nujno opravilo je pa odlična priložnost za vzpostavitev odnosov in spoznavanje osebe(stanke oz. klienta) na začetku terapevtskega procesa. Mnogi ljudje radi govorijo o svoji družini in bodo poskušali deliti svoje zgodbe.

Viri za poglobitev znanja o genogramu:

Milewski-Hertlein, K. A. (2001). The use of a socially constructed genogram in clinical practice. American Journal of Family Therapy, 29(1), 23-38.

McGoldrick, M., Gerson, R., & Petry, S. S. (2008). Genograms: Assessment and intervention. WW Norton & Company.

Paradopoulos, L., Bor, R., & Stanion, P. (1997). Genograms in counselling practice: A review (part 1). Counselling Psychology Quarterly, 10(1), 17-28.

Družinsko drevo

Družinsko drevo ali rodovnik ima tudi druge sinonime: rodoslovno,genealoško drevo. Včasih namesto drevo uporabijo tudi deblo. Družinsko drevo predstavlja v drevesno strukturo urejen zapis posameznikovih prednikov.

Namen družinskega drevesa je prikazati krvno sorodstvo oziroma povezave med posamezniki, zato se pri posamezni osebi običajno zapiše še letnica in kraj rojstva in smrti, poklic in morda še kaj drugega. Grafične povezave prikazujejo poroke, izvenzakonske zveze in poreklo.

Rodovniki iz Svetega pisma

Dobro znani so rodovniki iz Svetega pisma. Nekaj rodovnikov boste našli spodaj s klikom na besedilo pa dostop do rodovnika.

Jezusov rodovnik (Mt 1,1–17; Lk 3,23)

Noetov rodovnik 1 Mz 6,9

Rodovnik Noetovih sinov (1 Mz 10)

Abrahamov in Jakobov rodovnik (1 Mz 25)

Ezavov rodovnik (1 Mz 36)

Jakobovi sinovi (1 Mz 29,31-30,24)