2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Tečaj risanja

Tečaj risanja

tečaj risanja-1
Tečaj risanja

Tečaj risanja kot ga organiziramona Zavodu Amo smo si zamisli tako, da bi razvijali različne tehnike risanja, začenši z risanjem in spoznavanjem osnovnih likovnih prvin, kot so točka, linija, oblika, lik, forma, volumen… ter njihove medsebojne odnose pa vse do uporabe različnih barv in barvnih tehnik.

Likovno izražanje

Ko stojimo pred sliko, velikokrat razmišljamo, kaj nam je umetnik želel sporočiti o sebi, kateri notranji impulzi so ga gnali, ko je slikal, kiparil, risbaril. Umetniško delo se pogosto pojmuje kot refleksija umetnikovega notranjega sveta. Vendar to ni edini način razumevaja slike,  pred sliko lahko le stojimo in prisluhnemo sebi in občutkom, ki jih slika prebudi v nas, ne da bi pri tem razmišljali o avtorjevih motivih.

tečaj risanja-tihožitje
Tečaj risanja, tihožitje

Umetnost lahko odpre vrata zdravilnim notranjim procesom, ki so ključnega pomena za duhovni in čustveni razvoj posameznika. Mnogi znani umetniki in glasbeniki, ki so se v življenju borili z duševnimi težavami. Van Gogh, Salvador Dali, Francis Bacon so prek svojega dela zavedno ali nezavedno gledalcu ponudili občutek razumevanja.

Leva in desna možganska polovica

Vsaka od možganskih polovic je odgovorna za različne načine mišljenja in skrbi za posamezne človekove spretnosti, a med njima prihaja tudi do prekrivanja teh funkcij. Znano je, da leva možganska polovica nadzoruje delovanje desne polovice telesa in desna obratno.

V levi možganski polovici se vršijo miselni procesi, ki so osnovani na logiki, zaporedju, linearnosti. Leva polovica skrbi za govor in je razumsko analitična. Te načine mišljenja uporabljamo pri govoru, pisanju, branju in pri analitičnem določanju podrobnosti.

V desni možganski polovici so procesi mišljenja bolj naklučni, kar ustreza neverbalnim načinom razumevanja in izražanja. Desna polovica je bolj ustvarjalne narave. Ta polovica skrbi predvsem za glasbene in vizualne vtise, za ritem in glasbeno zadovoljstvo in za vrednote kot je ljubezen, lojalnost, lepota…

Obe polovici sta enako pomembni. Ljudje, ki imajo enakomerno razviti obe polovici, nimajo problemov z učenjem, saj je vseeno kako jim je informacija podana. V veliki večini primerov pa glede na uporabo izraziteje izstopa ena možganska polovica, druga pa po sposobnostih zaostaja.

To ni ne dobro ali slabo, ampak le kaže na to, kako smo si ljudje med seboj različni in kako se lahko medsebojno dopolnjujemo.

tečaj risanja

Človek ni le racionalno bitje

V sodobni družbi je racionalno-linearno mišljenje bolj cenjeno kot lateralno-nelinearno-kreativno. K celovitemu osebnostnemu razvoju in notranjemu zadovoljstvu vam lahko pomaga tudi likovno ustvarjanje s katerim boste razvijali tiste inteligence, ki jih do sedaj še niste uspeli dovolj razviti.

Družbene spremembe, tehnološki razvoj, hitra rast in razvoj informacijske tehnologije, finančno-gospodarska kriza, vse to vpliva na življenje slehernega izmed nas, posebej pa na potek življenja in način razmišljanja, vedenja in preživljanja prostega časa, ter tudi na zdravje.

Človek ni le racionalno bitje, ampak ga sestavljajo tudi duhovne in čustvene dimenzije zato se je pomembno naučiti kreativnih procesov.

Pomen pobarvank in risanja in barvanja mandal za duševno zdravje in dobro počutje posameznika

So pobarvanke samo za otroke?

Spomin nas popeljeje v otroštvo, ko smo se učili »barvati do roba«, vendar so pobarvanke pred dobrima dvema letoma obsedle svet odraslih in postale najbolj prodajane knjige. Nekatere so podobne mandalam, druge ne.

Tečaj risanja mandal
Risanje mandal in vzorcev

Vrednost mandal so prepoznali tudi očetje moderne psihologije. Sigmund Freud jo je uporabljal kot dostop do nezavednega. Kot terapijo jo je uporabljal Carl Gustav Jung. Ugotovil je, da lahko risanje mandal pomaga pri tem, da se v človekovi podzavesti ponovno vzpostavi naravni, univerzalni red in stanje samoozdravitve.

Duševno zdravje in dobro počutje posameznika

Likovna psihoterapija  je enako učinkovita, toda na našem področju manj znana metoda terapije. Kljub temu pa je vredna posebne pozornosti saj njena terapevtska vrednost koristi ljudem s širokim spektrom težav že skoraj celo stoletje.

Strokovnjaki so to vrsto likovne umetnosti imenovali likovna psihoterapija ali pomoč z umetnostjo in jo poznajo že skoraj celo stoletje. Pri nas sta je likovna psihoterapija in pomoč z umetnostjo manj znani metodi. Njuna vrednost je v tem, da koristita ljudem s širokim spektrom težav, otrokom in odraslim.

Na Zavodu Amo vam želimo približati likovno umetnost, vendar ne le kot teorijo likovne umetnosti ali likovnega ustvarjanja, ampak tudi kot dejavnost, ki deluje tudi terapevtsko in izboljšuje naše počutje in zdravi travme. Na tečajih risanja se bomo bolj posvetili likovnim elementom.

Likovna umetnost je le ena izmed devetih vrst umetnosti.

 1. glasbena umetnost
 2. likovna umetnost
 3. gledališče
 4. film
 5. plesna umetnost
 6. besedna umetnost
 7. spletna umetnost
 8. uporabna umetnost
 9. književna umetnost

Tudi, ko govorijo o likovni umetnosti, jo razdelijo na več področij:

 • risanje
 • slikarstvo
 • kiparstvo
 • umetnostna grafika
 • fotografija
 • arhitektura
 • urbanizem
 • krajinska arhitektura
 • pisanje (kaligrafija, tipografija)
 • grafično oblikovanje
 • industrijsko oblikovanje
 • modno oblikovanje in kostumografija
 • unikatno oblikovanje
 • vizualne komunikacije
 • video
 • scenografija

Vir: wikipedia

Tečaj risanja

Na prvih likovnih delavnicah se bomo učili RISANJA TIHOŽITJA s pomočjo osnovnih likovnih prvin, kot so točka, linija, oblika, lik, forma, volumen… Ter njihove medsebojne odnose.

Učili se bomo v tehniki RISANJE Z OGLJEM, saj oglje nudi najhitrejše dodajanje in odvzemanje elementov.

Tečaj bo vodila Anja Fabiani, akademska slikarka

tečaj risanja vodi Anja Fabiani
Anja Fabiani, akademska slikarka