2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Karierno svetovanje

Karierno svetovanje
Karierno svetovanje

Karierno svetovanje je namenjeno tistim, ki načrtujejo svojo izobraževalno, poklicno in karierno pot ali si želijo novih kariernih izzivov.

Namenjeno je:

 • osnovnošolcem,
 • srednješolcem,
 • študentom in
 • zaposlenim.

Posameznik s pomočjo svetovanja prepozna in poglobi razumevanje svojih potencialov, interesov, vrednot, delovnih navad ter osebnostnih značilnosti, kar je ključno za uspešno načrtovanje poklicne in karierne poti.

Karierne odločitve

Karierne odločitve so med najpomembnejšimi življenjskimi odločitvami, toda kljub temu, načrtovanje kariere vse prevečkrat prepustimo naključju.

S kariernim svetovanjem posameznik pridobi ključne informacije, ki so pomembne pri načrtovanju njegove poklicne in karierne poti.

Karierno svetovanje lahko vključuje tudi psihološko diagnosticiranje, to je ocenjevanje posameznikovih osebnostnih značilnosti, vrednot, kariernih sider in prevzemanje ustreznih vlog v delovnem timu. Psihološkemu diagnosticiranju sledi razgovor in svetovanje.

»Kaj bom, ko bom velik?«

To vprašanje si postavlja otrok že pred vstopom v šolo.

Usposobljenost za vodenje kariere pomeni, da posameznik obvladuje štiri medsebojno prepletena področja:

 1. pozna sebe in
 2. možnosti v okolju,
 3. se zna odločati in
 4. obvladuje prehajanje.

1. Poznavanje sebe

Pomembno je, da najprej raziščemo, kdo smo in kakšni smo. Odgovoriti si je potrebno na marsikatero vprašanje , npr.  kaj nas zanima in kakšne interese gojimo, katere veščine imamo, kaj nas osrečuje, …da bi znali to tudi ponuditi na trgu dela.

Poznati sebe pomeni poznati svoje:

 • lastnosti;
 • vrednote, stališča in prepričanja;
 • sposobnosti, znanje, veščine in spretnosti;
 • značilnosti učenja; > potrebe, interese, želje in cilje;
 • močne in šibke plati.

2. Poznati priložnosti v okolju pomeni:

 • zavedati se, da je dobra obveščenost pogoj za dobro odločanje;
 • pridobivati, razumeti in kritično vrednotiti informacije;
 • poznati zakonitosti trga dela, trende in možne oblike zaposlovanja;
 • poznati značilnosti poklicev (naloge, pogoji, plačilo ipd.);
 • poznati možnosti in poti izobraževanja;
 • poznati ustanove in strokovnjake za načrtovanje kariere.

3. Sprejemanje odločitev

Pri otrokovem razvoju ima družina prednost pred vsemi drugimi okolji. Karierne odločitve najprej sprejemamo odrasli v imenu otrok, že od osnovne šole pa se o karieri odloča vsak zase, vse življenje.

»Vse, kar je v otroštvu res bistvenega, se zgodi v družini. Svojo družino nosi v sebi vsakdo, ne glede na starost, obdobje zrelosti ali življenjske razmere.« (Tomori, 1994)

Znati se odločati pomeni:

 • poznati značilnosti odločitev;
 • poznati proces in dejavnike odločanja, ki vplivajo na karierno odločitev;
 • odločati se o izobraževanju in poklicni poti;
 • odločitve kritično ovrednotiti.

Karierno svetovanje za mladostnike in osnovnošolce

Ste vi ali vaši otroci pred pomembno odločitvijo za vpis v srednjo šolo ali na fakulteto, pa ne veste, kaj bi bilo najboljše za vas oz. želite potrditev?

Karierno svetovanje za mladostnike in osnovnošolce je usmerjeno raziskovanje interesov in veščin.

Karierno svetovanje za iskalce zaposlitve

Karierno svetovanje traja eno uro in vključuje pregled in analizo vašega sedanjega življenjepisa. Vaš CV boste uskladili z vašimi željami in cilji ter ga ob enem prilagodili ciljnemu delovnemu mestu. Svetovalec vam bo poleg tega podal še konkretne informacije, ki vam bodo pomagale narediti nov korak v vaši karieri.

Karierno svetovanje s psihološkim testiranjem

Karierno svetovanje lahko vključuje tudi psihološko diagnosticiranje, to je ocenjevanje posameznikovih osebnostnih značilnosti, vrednot, kariernih sider in prevzemanje ustreznih vlog v delovnem timu. Psihološkemu diagnosticiranju sledi razgovor in svetovanje.

Prijava na karierno svetovanje

Na karierno svetovanje se lahko prijavite preko spodnjega obrazca.

Naši svetovalci imajo dolgoletne izkušnje s kariernim svetovanjem.

>>Prijava na karierno svetovanje<<