2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Medosebni odnosi

Medosebni odnosi so zelo pomembna življenska tema in nekateri jih enačijo celo z življenjem. Čisto biološko gledano temu ni tako, toda vsi drugi vidiki, kot so npr. duhovni, psihološki, filozofski in sociološki,… pa nedvomno dajejo velik poudarek medosebnim odnosom.

Kot ste verjetno že ugotovili, boste na teh straneh, lahko brali o različnih temah, ki so bistvene za medosebne odnose.

medosebni odnosi

Medosebni odnosi se gradijo z različnimi nameni, v različnih okoljih in na različnih ravneh. Prva izkušnja vsakega posameznika so medosebni odnosi, ki jih doživi v družini. Tu se se prepletajo različne vrednote, sposobnosti, posameznikova individualnost in družbenost. Družina je tudi okolje kjer se oseba hkrati razvija na miselni, čustveni, telesni in spoznavni ravni. Prav tako je družina tudi kraj kjer vsak član na svoj individualni, unikatni način izraža svoje želje in potrebe.

Vendar ne gre vedno vse po sreči. Veliko je primerov, ko ljudje zaradi medosebnih odnosov trpijo in iščejo pomoč. V takih primerih vam lahko priskočimo na pomoč z različnimi storitvami. Lahko pridete na izobraževanje, kjer prejmete obilico znanja in ste najmanj izpostavljeni, potem imamo svetovanja, to so pogovori, kjer se o vaših težavah in bolečih temah pogovarjamo in psihoterapija, kjer gremo v globine.

Vzpostavljanje odnosov

Ljudje čutimo potrebo po vzpostavljanju medosebnih odnosov. Vanje vstopamo, jih oblikujemo, preoblikujemo in prekinjamo. Lahko se družimo bolj pogosto ali pa bolj poredko, to je odvisno od posameznika. Koliko se bo kdo vključeval je odvisno od posameznikovega temperamenta in osebnih odločitev, lahko pa je tudi posledica nezaželene osamljenosti in dvoma vase. Stopnja in izrazitost druženja sta bolj ali manj trajni osebni značilnosti.

Kaj vzbuja potrebo po druženju?

Govorimo lahko tudi o relacijskih potrebah. Relacijske potrebe so temeljne potrebe, ki se zadovoljujejo v medosebnih odnosih. Družimo se, ker imamo potrebo po pozitivnem vrednotenju sebe v očeh drugih, potrebo po sodelovanju, lažje se soočamo s stresnimi situacijami v družbi, lažje skupno prenašamo bolečino in nesrečo in seveda tudi potreba po zaupanju, solidarnosti, varnosti in sreči z drugimi. Primanjkljaj zadovoljitve relacijskih potreb se lahko kaže v nezadovoljstvu, obupu in globoki osamljenosti

Naklonjenost in spoštovanje sta osnovna gradnika odnosov

Prve stike z drugimi začnemo navezovati, ker nas nekaj privlači pri drugem. Temu rečejo tudi zakon odnosne privlačnosti. Tega kar nas vodi k vzpostavljanju stikov se ne zavedamo, saj deluje na robu našega zavedanja. Gre za kompleksno privlačnost, zgrajeno iz miselne, čustvene, vedenjske, vrednotne in motivacijske celote. Dejavniki privlačnosti so lahko različni, fizični ali socialni. Privlačijo nas lahko tudi dosežki, naklonjenost osebe in njene sposobnosti.

Lahko je vzajemno in osebi skupaj gradita odnos ali pa delujeta neodvisno. Spoštovanje lahko gojimo tudi do osebe, ki ji nismo naklonjeni ali obratno.

Napredovanje – rast odnosa

Odnos napreduje, če obstaja obojestranski interes, v nasprotnem primeru lahkorećemo, da gre za socialne interakcije. Seveda tudi ta lahko preraste v socialni odnos preko procesa, ki gre skozi značilnime faze razvoja: izbira, pogajanja, sporazum, zavezanost, institucionalizacija.