2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Študij Eneagrama

Človek si je vedno želel odgovoriti na vprašanja: Kdo sem jaz? Zakaj sem tukaj? Kakšen je smisel mojega življenja? Iskal je pot k sebi, k drugemu in k bogu. O tem nam priča tudi napis nad Delfi, preročišče boga Apolona „Spoznaj samega sebe.“( gr. Γνώθι σαυτόν, gnothi seauton).

Proučevanje Eneagrama je lahko sredstvo za samospoznanje in tudi ogledalo duše. Eneagram opredeli  devet modelov ali »tipov« človeške psihe. Vsak od njih je natančno opredeljen v skladu s seznamom specifičnih kvalitet (intelektualni, čustveni, relacijski), pozitivnih in negativnih vidikov.

Oseba lahko s pomočjo nekaterih skupnih lastnosti in psiholoških testov sama določi kateremu eneagramskemu tipu pripada (št. eneagrama) in tako s spoznavanjem odkriva svoje osebnostne lastnosti,  tudi tiste, ki jih druge tipologije pogosto prezrejo in tako raste v samospoznanju-razsvetjenju.

Namen in uporabnost Eneagrama

  • Spoznati-poznati sebe
  • Spoznanje drugega
  • Timsko in vodstveno delo, pedagoško delo, coaching…

ŠTUDIJ

Študij vključuje  tudi  srečanja, ki vsebujejo sprostitev, meditacijo, predavanja in razgovore, delavnice  za psihofizično ravnovesje in osebno integracijo, seminarje, individualna srečanja z učiteljem. Duhovno se raste na svoj enkraten način ter se potrebuje ustrezne nasvete, usmeritev in spodbudo.

POTRDILA

Vsak slušatelj, ki zaključi program dobi Diplomo o obiskovanju študija Eneagrama.
Diploma ne pomeni usposobljenosti za izvajanje tovrstnih programov in meditacij.

V VEDNOST

Zavod Amo ni visokošolski zavod, niti študijski program, ki bi dajal javnoveljavno izobrazbo, prav tako ne omogoča pridobitve statusa študenta.

Več o Eneagramu si lahko preberete na https://www.eneagram.info.