2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Mednarodna konferenca “Nasilje v družini in nasilje zaradi spola: v sodelovanju za življenje brez nasilja”

Namen konference je pridobivanje novega znanja, izmenjava izkušenj in povezovanje, s čimer bomo lahko izpostavili in spodbudili potrebne spremembe na področju nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

Kdaj: 29. 11. – 1. 12. 2017

Kje: Zagreb, Hrvaška

Ključne teme:

 • Nasilje v družini in nasilje zaradi spola – izzivi na področju javnega zdravja in človekovih pravic
 • Nasilje v družini, nasilje zaradi spola in azil
 • Spolno nasilje nad ženskami v vojni
 • Trgovanje z ljudmi – skriti zločin moderne družbe
 • Soočanje s posledicami nasilja – perspektiva žrtev nasilja
 • Obravnava travme kot posledice zlorabe v otroštvu
 • Zmanjšanje tveganja za pojav depresivnosti in samomorilnosti kot posledice nasilja v intimno-partnerskih odnosih in zlorabe v otroštvu
 • Zagotavljanje učinkovite psihosocialne podpore starejšim osebam z izkušnjo nasilja
 • Dobre prakse učinkovitih primarno preventivnih programov na področju nasilja v družini in nasilja zaradi spola
 • Aktivno vključevanje moških v preprečevanje nasilja v medosebnih odnosih in zagotavljanje enakosti spolov
 • Mednarodni mehanizmi za preprečevanje in obravnavo primerov nasilja v družini in nasilja zaradi spola
 • Žrtvam prijazni sodni postopki v primerih nasilja v družini
 • Zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja v družini in spolnih zlorab
 • Mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja: vzpostavljanje novih partnerstev in zavezništev – priložnost in moč za spremembe
 • Predstavitev rezultatov projekta FIRST s poudarkom na vzpostavljenih nacionalnih mrežah prvih točk pomoči v Sloveniji, Veliki Britaniji, Bolgariji in na Hrvaškem ter FIRST e-programa za zagotavljanje prve psihosocialne pomoči in podpore žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

Vabijo

…strokovnjake in strokovnjakinje, ki delajo na področju preprečevanja in obravnave nasilja, razvoja preventivnih programov, raziskovalce in raziskovalke, odločevalce in odločevalke, predstavnike in predstavnice lokalnih skupnosti, organizacij – »prvih točk« pomoči za žrtve nasilja, študente in študentke in vse druge zainteresirane posameznike in posameznice.

Na konferenci boste lahko pridobili nova znanja, izmenjali izkušnje, aktivno sodelovali s svojimi idejami ter soustvarjali skupnost, ki si prizadeva vzpostaviti ničelno toleranco do nasilja.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Več o konferenci  na linku http://www.firstaction.eu/international-conference/?lang=sl