2131378163613590 2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Teorija mandal

Poglejmo, kaj vse lahko skriva v sebi nek simbol, ki pa ni samo simbol.

Izvor besede mandala

Beseda mandala izhaja iz staroindijskega jezika sanskrta in pomeni krog, okrogel, krožen.

Izvor mandal in zgodovina

Izvor mandal lahko iščemo v človekovi psihi. Vizije mandal so nastale iz neke skrivnostne potrebe človekovega duha in jih je v vizualno formo le prenesel.

Za razumevanje mandale kot središčnega simbola se je treba najprej ozreti v preteklost in ugotoviti, kaj je pomenil center antičnemu človeku in zakaj je bil ta center tako svet.

Ustvarjanje krogov je tudi bilo sveto ali bolje rečeno magično dejanje. Raziskovalci so opazili, da so bili zaprti krogi povezani predvsem z magijskim obredjem. Čarovniki iz prvega stoletja so bili imenovani risalci krogov. Ti krogi so služili kot zaščita ali varni obroč pred

Mandala je v bistvu epifanija ali teofanija, saj je vedno prikaz manifestacije božanstva.

Simbol mandale in simbolizem kroga

Mandala je v svoji osnovi simbol, simbol s številnimi pomeni ter možnostmi. Da bi lažje razumeli mandale je priporočljivo splošno razumevanje in delovanje simbolov.

S simboli in arhetipi se je veliko ukvarjal C. G. Jung. Zanj so simboli naravne stvaritve in so nam dani, ne da se jih izmisliti in niso ustvarjeni. Simboli so spontani produkti naših sanj, zato so sanje zanj glavni vir vsega simbolizma. Simboli imajo zanj neki širši, nezaveden vidik, ki ga ni mogoče natančno določiti ali v celoti razložiti.

Za Junga so simboli produkti nezavedne psihe, ki je ne bomo nikoli razumeli v celoti. Tako kot nas pri zaznavanju stvarnosti omejujejo čutila, nas pri razumevanju večnih resnic omejuje razum. Večne resnice lahko začutimo le intuitivno. Za Junga simbol resnico le delno odkriva in nas hkrati varuje pred njo.

Krog

Mandala-Roža življenja

Simbol kroga je bil skozi vso zgodovino in tudi danes pomensko zelo močan simbol. Krog je simbol popolnosti, enakosti, harmonije, celosti, življenja, smrti, ponovnega rojstva, duhovne razsežnosti in periodičnega kroženja časa.

Oblika kroga je povzeta po naravi. Arhaičen človek je v krogu videl obliko, ki presega vse druge in še danes smo očarani nad lepoto nebesnih teles in večnega, periodičnega kroženja časa.

Krog je znamenje absolutnega, zbran sam v sebi, nima ne začetka ne konca. Ponazarja začetek in konec hkrati. Krog nas spremlja vsepovsod v naravi in tudi v vesolju. Simbol kroga označuje popolnost, celovitost, enost.

Pri simbolizmu kroga je treba upoštevati dva vidika. Prvi se nanaša na simbolni pomen, ki izvira iz kroga kot oblike, drugi pa se nanaša na krog kot na krožnico v povezavi s kroženjem časa. Krog je tako simbol popolnosti in celosti ter simbol časa. Enako velja za mandalo, ki je v osnovi krog s centralnim jedrom.

Krog se širi in razvija iz svojega središča. Ko vržemo kamen v vodo ali, če opazujemo kapljice dežja na stoječi vodi, bomo opazili, da se tvorijo krogi, ki so vedno večji, ki se razvijajo iz svojega središča in se širijo navzven v neskončno ponovitvah in hkrati različnostih. Vsak krog je večji od prejšnega.

Krog kot geometrijska oblika deluje simetrično in harmonično, kot estetska forma vzbuja lepoto in popolnost. Zaradi nerazlikovanja, vse točke na krožnici so enako oddaljene od središča, izvablja enakost.

Luna in sonce

Polna luna ima obliko kroga. Njeno gibanje vpliva na zemeljske vode ter posledično na življenje. Luna ima tudi magično moč. Krog kot sonce simbolizira moški princip, ki vzdržuje ali ohranja življenje, luna pa ženski princip, ki življenje jemlje in ga daje. Kot vidimo, krog lahko hkrati predstavlja moški in ženski princip, sonce in luno, zemljo in nebo, dušo in duha. Krog tako predstavlja splet polaritet in njihovo združitev.

V astrologiji je krog s piko znan predvsem kot simbol sonca, v alkimiji pa predstavlja sonce in zlato.

Mandale in narava

Mandala v naravi-dalija

Tudi v naravi najdemo mandale, pravzaprav povsod okoli nas, pojavlja se v vseh vidikih življenja. Opazimo jo lahko v povezanosti z naravo pa tudi v našem krogu prijateljev, družine in skupnosti v kateri živimo. V naravi so to lahko svetovi rastlin, debla dreves, kristali, zemlja, sonce, luna,…  Polna luna ima obliko kroga in njeno gibanje je tako kot gibanje sonca krožno. Vpliva na zemeljske vode ter posledično na življenje. Cvetovi rastlin, kot so sončnica, narcisa, vrtnica, hibiskus in druge so prekrasne mandale, ki jih radi občudujemo. Pravilna zaporedja trikotnikov tvorijo školjke morskih polžev. Na prerezanih deblih dreves, vidimo zarisane kroge, za vsako leto rasti eden. V teh krogih so zbrane vse informacije o razvoju drevesa in tudi okolja. Ptice si zgradijo gnezdo v obliki kroga in tudi pajkjova mreža je lep primer mandale. Večina sadežev, npr. pomaranča, limona ali greipfrut, če jih prerežemo opazimo iz centra navzven izhajajoče trikotnike, ki si sledijo v pravilnem zaporedju, v prerezanem jabolku bomo opazili manjši pentagram v katerem so skrite peške.

Mandale in psihoterapija

Vpliv mandal na mentalno zdravje človeka nesporen, kar je ugotovil tudi C. G. Jung. Simboli so igrali pomembno vlogo v njegovi terapiji čeprav sprva ni razumel pomena mandale, ki ga ima na človekovo psiho.

»Šele ko sem začel risati mandale, sem videl, da vse, vse poti, po katerih hodim in vsi koraki, ki se jih lotevam, vodijo nazaj k isti točki, namreč k sredini. Postalo mi je kristalno jasno, da mandala središče. Je prototip vseh prototipov. Je pot v središče individuacije.” …“Ne obstaja linerana evolucija, obstaja le kroženje okoli bistva. Vse je usmerjeno k sredini. Ta uvid mi je dal stabilnost in mi postopno vrnil notranji mir.«


Povzeto po knjigi: C. G. Jung »Psihologija i alkemija«

Zavest in nezavedno se v terapevtskem procesu povežeta v simbolu. Prek simbola se v nečem zunanjem manifestira nekaj notranjega in simbol postane vidni znak nevidne resničnosti.

Jung je v svojo psihoterapevtsko prakso vključil tudi delo z mandalami in ugotovil, da se simboli, ki jih najdemo v mandali, spontano pojavljajo v sanjah in umetnosti. Nezavedno se izraža preko arhetipskih podob, ki so univerzalne in skupne različnim kulturam.

Ugotovil je, da risanje mandal lahko pomaga pri tem, da se v človekovi podzavesti ponovno vzpostavi naravni, univerzalni red – stanje »samoozdravitve«. Zato je naučil risati mandale tudi svoje paciente. Ob opazovanju procesov pri svojih pacientih je opazil, da so z risanjem mandal uspešno vzpostavili duševno ravnotežje, odpravili stanja strahu in tesnobe ter kaotična psihična stanja. Zanj so bila zato sredstvo za samoozdravitev.