enearam samodisciplina


Povezava med samodisciplino in samozavestjo

Obstaja neposredna povezava med samodisciplino in samozavestjo: Bolj ko se obvladujete in nadzorujete, bolj se imate radi in bolj se cenite. Bolj ko ste samodisciplinirani, večja sta vaša samospoštovanje in osebni ponos. Bolj ko ste samodisciplinirani, boljša je vaša samopodoba. Sebe vidite in o sebi razmišljate bolj pozitivno. Ste srečnejši […]