vpis v srednjo šolo

1 post

Vpis v srednje šole 2019/20

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2019/20 Na spodnji povezavi starši in učenci dobite vse potrebne informacije o vpisu v srednjo šolo (obrazci, Razpis, rokovnik, učna mesta,…)  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/