2131378163613590
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje

Izdelava genograma

Kaj je genogram?

Genogram je zelo koristno orodje, ki ga pri svojem delu lahko uporabljajo strokovnjaki različnih strok: psihoterapevti, zdravniki, socialni delavci, karierni svetovalci, izobraževalci,… in številni drugi, ki bi radi spoznali družinsko okolje in dinamiko osebe s katero delajo.

S pomočjo genograma vizualno predstavimo družinske odnose in zberemo vse pomembne informacije o posamezniku ter družini vsaj za tri generacije. Večina genogramov vsebuje veliko informacij o določeni družini. Razlika je odvisna od tega, kateri strokovnjkaga uporablja. Na primer, zdravnik bo v genogram vpisoval zdravstveno stanje, ki ga bo zasledoval v družini in ugotavljal npr. pojav raka na dojkah v ženski liniji družine, prisotnost sladkorne bolezen in podobno.

Psihoterapevtom genogram pomaga pri spoznavanju in ocenjevanju družinske dinamike pri usmerjanju posegov-intervencijah, njihovim strankam pa ponuja nove načine razmišljanja o njihovi družini. Za psihoterapevta je pomembnejša analiza in informacije o motnjah, ki so prisotne v družini: alkoholizem, ločitve, zasvojenosti, depresije, bolezni, zlorabljajoča vedenja, trikotniški odnosi, odcepitve od družine, pojav problematičnih vzorcev in odnosov, ki se pojavljajo v določeni družini skozi generacije, čeprav tudi bolezni niso zanemarljiv podatek za terapevta, saj jih posamezniki lahko doživljao kot travmatične. Obema, terapevtu in klientu omogoča hitro prepoznavanje in razumevanje različnih vzorcev, ki se kažejo v zgodovini družine in bi lahko imeli vpliv na klientovo trenutno stanje.

Kako narisati genogram-elementi genograma

Za risanje genograma se uporablja simbole in linije, ki se jih med seboj povezuje v risbo. Dobro je poznati simbole in jih imeti nekje na vidnem mestu narisane kot legendo. Uporablja se osnovne barve kot so črna, rdeča, modra, zelena. GenoPro je naredil natančno raziskavo, da bi ugotovil, kateri simboli in pravila so najboljši za ustvarjanje skladnih genogramov in te vam bomo v nadaljevanju tudi predstavili.

Izdelava genogramov

Genogramska risba naj vsebuje:

 • Informacije o družinskin prednikih (starost, spol, poroka,…).
 • Čustvene vzorce (vpliv posameznikov v družini na življenje drugih sorodnikov).
 • Verske preference rodu.
 • Kronologijo razvoja dednih bolezni, motenj, odvisnosti.

Kaj pripomore k večji informativnosti genograma:

 • Informacije iz pogovorov s starejšimi sorodniki o družinskih članih (včasih mlajša generacija ne pozna družinskih skrivnosti, nedonošenih članov družine in tistih, ki so umrli v otroštvu, stricev, tet itd.).
 • Družinski arhiv.
 • Študija zdravstvenih kartonov, v kolikor so dostopni.
 • Sodobna komunikacijska sredstva, saj se za komuniciranje z oddaljenimi sorodniki iz tujine ni potrebno osebno srečati

Koraki pri risanju genograma

Sestavljanje genograma bi lahko razdelili na 3 glavne korake.

1. korak: Določite svoj namen

Zakaj izdelujete genogram? Za kaj gre? S kakšnim namenom.

2. korak: Začnite zbirati podatke

Preden se odpravite in zberete podatke, je najbolje, da oblikujete nabor vprašanj, ki vam bodo pomagala čim hitreje, natančneje in čim bolj podrobno pridobiti potrebne informacije.

Katere družinske člane je treba vključiti v genogram?

 • bratje in sestre
 • mati, oče, prvi in vsi ostali partnerji staršev
 • domači strici in tete
 • prejšnji in sedanji partnerji, možje (žene)
 • otroci (sorodniki, posvojitelji, posvojeni, splavi)
 • stari starši (včasih njihovi bratje ali sestre, če imajo posebno težko usodo)
 • prababice in pradedke (včasih do 5-7 kolen), če so bili v družini še posebej težki dogodki
 • osebe, ki so vključene v sistem (varuške, medicinska sestra, oseba, ki je imela velik vpliv na družinsko življenje, na primer, je zapustil/dedoval zapuščino)

S kom so poročeni vaši sorodniki? Ali v družini obstaja kakšna zgodovina zlorabe drog ali alkohola? Kako je s pojavom srčnega infarkta, sladkorne bolezni in pojava drugih genetskih bolezni?

3. korak: Sestavite genogram

Genogrami so lahko videti zapleteni, še posebej, če ne poznate elementov, ki jih sestavljajo. V nadaljevanju vam bomo predstavili elemente genograma, da bi si olajšali razumevanje.

Simboli in pravila v genogramu

Simboli v genogramu

Simboli, ki se jih v genogramih uporablja so dogovorjeni, vsaj osnovni, vendar je moč najti tudi več različic, saj še ni bilo izdelanih poenotenih pravil. To je tudi pomanjkljivost tega orodja in mu zmanjša zanesljivost in veljavnost.

Genogram se ustvarja z enostavnimi simboli, ki predstavljajo spol in z različnimi linijami za ponazoritev družinskih odnosov.

Moški so predstavljeni s kvadratom, ženske s krogom, enako tudi spol pri otrocih. Družino prikazuje horizontalna črta, ki povezuje oba partnerja in otroke, če so.

Genogram: prikaz družine
Slika: prikaz družine

Otroci so postavljeni pod družinsko linijo od najstarejšega do najmlajšega, od leve proti desni.

Pravila risanja genograma

Ime in starost vsakega člana sta zapisana ob liku ali v liku. Vključijo se lahko tudi dodatne informacije, kot so datum poroke, izobrazba, poklic in trenutna lokacija, odvisno od tega, kateri od njih je pomemben za vaš genogram.

Nariše se družinske člane in se jih poveže med seboj z linijami, ki simolizirajo družinske odnose. Vsaka generacija je sestavljena pod prejšnjo, babice in dedki so na vrhu, starši na naslednji stopnji spodaj in otroci na dnu genograma (McGoldrick 1997, 39).

Moški starš-oče je vedno narisan na levi strani, medtem ko je ženska-mati na desni. Otroci sledijo risalni smeri-od leve proti desni. Najstarejši otrok je postavljen na levi del, najmlajši na desni, vmes so v padajočem vrstnem redu ostali otroci.

Genogram: Standardni simboli spola za genogram
Slika: Standardni simboli spola za genogram

Linije v genogramu

Linij je več vrst. Linija, ki ju združuje predstavlja povezanost med njima, hkrati se tudi povezuje z vsemi njunimi otroki. Če sta poročena je v vrstici naveden datum zakonske zveze. Pari, ki niso poročeni, so povezani s črtkano črto. V tem primeru je namesto poroke navden datum, ko sta se srečala ali začela živeti skupaj.

V primeru, da gre za več kot eno zakonsko zvezo, bodo zakonci postavljeni v kronološkem vrstnem redu, najstarejša na levi in zadnja na desni.

Genogram-Vrstni red - mož več ženami
Slika: Vrstni red – mož več ženami
Genogram-Vrstni red - obrnjena slika-žena z več možmi
Slika: Vrstni red – obrnjena slika-žena z več možmi

V standardnem genogramu so trije različni tipi otrok: biološki/naravni otrok, posvojeni otrok in rejniški otrok. Trikotnik se uporablja za prikaz nosečnosti, spontani splav ali splava. V primeru spontanega splava je na vrhu trikotnika narisan diagonalni križ, ki označuje smrt. Splavi imajo podoben prikaz kot spontani splavi, le da imajo dodatno vodoravno črto. Mrtvorojenec/mrtvorojenka je prikazan s simbolom spola prekrižan z diagonalnim križem, ki ostane enake velikosti, simbol spola pa je dvakrat manjši.

Genogram-Simboli genograma za otrokovo povezavo in prekinitev nosečnosti
Slika: Simboli genograma za otrokovo povezavo in prekinitev nosečnosti

V primeru več rojstev, kot se lahko rodijo dvojčki, trojčki, četvorčki, peterčki, šestečki in več, se otroke poveže med sabo.

Črte ali linije prikazujejo kakovost medosebnih odnosov/relacij

Genogrami lahko s pomočjo črt ali linij prikazujejo kakovost odnosov med vsakim družinskim članom. Črte lahko označujejo zakonske zveze, razveze in druge življenjske situacije.

Genogram-Prikaz družinskega razmerja
Slika: Prikaz družinskega razmerja

Simboli za čustvena razmerja

Čustvene povezave med posameznimi člani povedo veliko o tem, kako vidiki, kot so stres, zloraba, harmonija in podpora, vplivajo na kakovost življenja posameznika.

Genogram-Prikaz čustvenega razmerja med osebami
Slika: Prikaz čustvenega razmerja med osebami

Računalniški programi

Na spletu se najdejo tudi računalniški programi s katerimi se lahko izdela genogram.

Avtor članka: mag. Guček Tita Marija

VIRI:

McGoldrick, Monica. 1997. You can go home again: reconnecting with your family. New York; London: W.W. Norton & Co.